RPSN

rpsn

RPSN

RPSN – roční procentní sazba nákladů Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami a poplatky za úvěr. RPSN se nemusí uvádět u úvěrů nižších…