Jak prodat nemovitost zatíženou hypotékou

hypoteky

Jakmile už si na sebe jednou člověk bere hypoteční úvěr, protože se chystá investovat větší obnos peněz do nemovitosti, tak se dá předpokládat, že v oné konkrétní nemovitosti, kterou kupuje se chystá žít natrvalo. Člověk však nikdy dopředu nemůže vědět, jaké situace mu život připraví. Co když ale nastane nějaká situace kdy je nutné danou nemovitost prodat? Jak prodat nemovitost zatíženou hypotékou?

Velmi jednoduše se tedy může stát, že se jedinec dostane do těžké finanční situace, ze které jediným možným vyústěním je prodej nemovitosti.

Vlastník bytu se také může jednoduše rozhodnout přestěhovat. Důvodů pro takovou možnost je velmi mnoho a řešení také několik. Těmi možnostmi, jak nemovitost se zástavou prodat, jsou: splacení hypotéky, refinancování hypotéky , nebo prodej nemovitosti s hypotékou.

Předčasné splacení hypotéky

Nejvíce používanou možností bývá jednorázové předčasné splacení hypotéky prodávajícího kupující osobou. Kupující může hypoteční úvěr prodejce splatit ze svých vlastních zdrojů nebo z hypotéky, kterou si vezme sám na sebe.

Na prvním místě je třeba požádat bankovní instituci o odsouhlasení prodeje nemovitosti a také o souhlas s mimořádnou splátkou úvěru. Nejlepším termínem pro tento postup je hned po skončení fixace úrokové sazby, kdy se hypotéka dá předčasně splatit bez jakýchkoliv zbytečných sankčních poplatků. Důležité je však pamatovat na to, že je třeba tento úmysl bance písemně oznámit ve většině případů nejméně třicet dní před skončením fixačního období.

V průběhu fixace, se prodej nemovitosti prodraží o poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru. Tento poplatek se většinou pohybuje v jednotkách procent z nesplacené části hypotéky, což ve výsledku může činit i několik tisíc korun v závislosti na výši nesplacené jistiny.

Dalším poměrně velkým zjednodušením celého procesu je, když si kupující vezme hypotéku u stejné bankovní instituce, u níž ji má také prodávající. Došlo by tedy pouze ke změně vlastníka při nemovitosti a nebylo by třeba řešit ještě zástavu. Pokud by si však kupující bral hypotéku v jiné bance, výsledkem by bylo dočasné dvojí ručení jednou nemovitostí.

Banky si totiž v takových případech nechávají ručení právo až do chvíle, kdy dostanou předčasnou splátku. Tu jim však banka kupujícího odešle až v okamžiku, kdy bude mít uzavřenou hypoteční smlouvu, jejíž součástí bude i založení nemovitosti v její prospěch.

Prodej nemovitosti včetně hypotéky

Další možností je prodej nemovitosti včetně hypotéky. Kupující tímto převezme stávající hypoteční úvěr.

Tento postup se může stát pouze ve chvíli, kdy se všechny tři zúčastněné strany dohodnou na tom, že kupující převezme stávající hypotéku za již daných podmínek a nebude se tedy měnit délka fixace, doba splatnosti, ani úroková sazba.

Třemi stranami se rozumí kupující, prodávající a banka. Hlavní podmínkou je dostačující bonita kupujícího, který tím pádem prochází stejným procesem jako každý nový žadatel o hypotéku, ale nemusí hradit žádný poplatek za vyřízení hypotéky, ani odhad ceny nemovitosti.

Z dohodnuté kupní ceny, se pak odečte aktuální výše hypotéky prodávajícího a zbývající část kupní ceny uloží kupující nejlépe u notáře, nebo v bance.

Pro prodávajícího je uvolněna až poté, co proběhnou všechny nutné zápisy v katastru nemovitostí, což je běžný postup  při každé nové hypotéce.

Za převod hypotéky na třetí osobu, banky většinou chtějí určitý, předem stanovený paušální poplatek ve stovkách někdy i tisících korun, což je stále mnohem výhodnější, než nutnost předčasného splacení v průběhu fixace.

 

Refinancování hypotéky u nemovitosti

Pokud kupující z nějakého důvodu odmítá současnou hypotéku splatit a převzít, nabízí se ještě možnost refinancovat hypotéku.

To je vhodné však pouze v případech, kdy se splácí za velmi nevýhodných podmínek, než jaké se dají v současné době na trhu sehnat.

Opět se nevyhnete sankcím za předčasně splacenou hypotéku a také musíte počítat s poplatky za vyřízení nového úvěru.

Tento postup se jeví jako poměrně finančně náročný a také vyžaduje velkou časovou rezervu, neboť se jedná o zdlouhavý proces. Kupující si nejprve vybaví hypotéku dle vlastního výběru a zaručí ji pořizovanou nemovitostí. Následně se zapíše zástavní právo banky , u které si kupující dohodl hypotéku, na katastr nemovitostí jako druhé v pořadí.

Banka kupujícího povolí čerpání úvěru bance prodávajícího, a ta převede finance, kterými hypotéku umoří. Banka prodávajícího vystaví kvitanci, což je potvrzení o zániku pohledávky, která se vloží na katastr a ten smaže původní zástavní právo a zapíše nové jako první v pořadí.

Jak pravděpodobně nejjednodušší a nejlevnější řešení se jeví převzetí hypotéky. V ostatních případech je třeba se snažit, aby se prodej nemovitosti podařil uskutečnit až na konci fixace úrokové sazby, protože v jiných případech hrozí čitelné sankce za předčasné splacení úvěru.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Přidej komentář jako první k "Jak prodat nemovitost zatíženou hypotékou"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*