Slovníček pojmů

Centrální registr dlužníků

Centrální registr dlužníků

je projekt soukromého informačního systému, který byl v r. 2005 spuštěn Jiřím Jehličkou. Nespolupracují s ním žádné významnější finanční instituce. Projekt je dost často označován za klamný. Centrální registr dlužníků není oficiálním registrem.


rpsn

RPSN

RPSN – roční procentní sazba nákladů Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami a poplatky za úvěr. RPSN se nemusí uvádět u úvěrů nižších…


směnka

Směnka

Směnka musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti: označení, že jde o směnku bezpodmínečný slib (či příkaz) zaplatit určitou peněžitou částku údaj o splatnosti směnky